Κεράσια Γαλανά

Ροδοκίτρινο, προορίζεται για τη ζαχαροπλαστική. Από τις γλυκές ποικιλίες ιδιαίτερες προτιμήσεις συγκεντρώνει αυτή με τους μεγάλους, βαθυκόκκινους και χυμώδεις καρπούς.

Χρόνος Ωρίμανσης: Τέλος Ιουλίου