Κεράσια, Τραγανά Εδέσσης

Δένδρο ζωηρό με ορθόκλαδη συμπεριφορά. Αργεί να μπει σε καρποφορία. Έχει υψηλή παραγωγικότητα και είναι ανθεκτικό σε παγετούς και ασθένειες. Ανθοφορεί ενδιάμεσα-όψιμα. Καρπός 8-9γρ. σφαιρικός, καρδιόσχημος, τραγανός, με κόκκινη σκούρα επιδερμίδα. Σάρκα τραγανή, συνεκτική αιματόσαρκη με γλυκόξινη γεύση.

Χρόνος Ωρίμανσης: Ιούλιος