Μανταρινιά Χιώτικη (Κοινή Μεσογειακή)

Είναι δέντρο βραδείας ανάπτυξης, μέτριας ζωηρότητας πλαγιόκλαδο και κρεμοκλαδές. Θεωρείται το πιο αρωματικό και γευστικό μανταρίνι.