Μανταρινιά Encore - Ενκορ

Θεωρείται δέντρο μέτριας ζωηρότητας, ορθόκλαδο, χωρίς αγκάθια και πολύ λεπτούς κλάδους. Ο καρπός είναι μέσου μεγέθους, πεπλατυσμένος, και ο φλοιός του λείος.