Κίτρο

Δέντρο βραχύβιο, με μαλακό ξύλο, φύλλα μεγάλα οδοντωτά και αγκάθια. Είναι πολύ ευαίσθητο στο ψύχος. Οι καρποί είναι μεγάλοι έως πολύ μεγάλοι, έχουν μεγάλο φλοιό και είναι ιδιαίτερα αρωματικοί.

Η σάρκα τους χρησιμοποιείται για την παρασκευή γλυκών, καραμελών, ζαχαρόπηκτων, ο φλοιός για την παρασκευή ποτού (Cedratine) στην Κορσική, ο καρπός (γενικά) για βιομηχανικούς σκοπούς (κιτρέλαιο, κιτρικό οξύ).

Χρόνος Ωρίμανσης: Νοέμβριο - Μάρτιο