Κλάδεμα Καρποφόρων και Φυλλοβόλων Δέντρων

Το κλάδεμα των φυλλοβόλων καρποφόρων δένδρων γίνεται κατά την χειμερινή περίοδο (στο λήθαργο των φυτών), από το Δεκέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο και οπωσδήποτε πριν αρχίσει η διόγκωση των οφθαλμών και η έναρξη της νέας βλάστησης.

Επειδή με το κλάδεμα μπορεί να επιταχυνθεί η έκπτυξη των οφθαλμών, καλό είναι σε παγετόπληκτες περιοχές να κλαδεύουμε αργότερα προς το τέλος της περιόδου του ληθάργου (τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου). Για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών στα δένδρα μας θα πρέπει να κλαδεύουμε με καλό ξηρό καιρό και ποτέ σε βροχερές ημέρες ή με πάγο. Με το κλάδεμα των δέντρων επιδιώκουμε δύο πράγματα: α) την διατήρηση του καλού σχήματος του δένδρου και β) την ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας. Το δεύτερο το επιτυγχάνουμε καλύτερα αν προηγουμένως έχουμε εξοικειωθεί με την αναγνώριση των καρποφόρων οργάνων (οφθαλμών, βλαστών) που διαφέρουν ανάλογα με το είδος του δένδρου.

Αν αφήσουμε τα δένδρα μας ακλάδευτα, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα να αποκτήσουν πολύ μεγάλο μέγεθος. Τα κλαδιά που θα αναπτυχθούν εσωτερικά, θα μπλεχθούν μεταξύ τους και δεν θα αφήνουν τον αέρα και τον ήλιο να διεισδύει στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων. Θα δημιουργηθούν πολλoί λαίμαργοι βλαστοί οι οποίοι θα μειώνουν την καρποφορία και θα μπλέκουν ακόμη περισσότερο με τους υπόλοιπους βλαστούς. Ετσι οι καρποί θα παραμένουν μικροί σε μέγεθος και θα είναι μέτριας ποιότητας. Αρκετοί από αυτούς θα σχηματίζονται σε πολύ υψηλές θέσεις πάνω στο δένδρο και θα είναι πολύ δύσκολο να τους φτάσουμε κατά την συλλογή και επιπλέον το δέντρο μπορεί θα σταματήσει να παράγει καρπούς κάθε χρόνο. Η νέα βλάστηση θα μειώνεται και η καρποφορία σταδιακά θα απομακρύνεται από το κέντρο του δέντρου και θα αναπτύσσεται μόνο στις άκρες των κλαδιών και γενικά το εσωτερικό της κόμης των δέντρων θα απογυμνώνεται και θα αποκτά όλο και περισσότερο νεκρό ξύλο (πολλά ξερά κλαδιά).

Οταν κλαδευουμε ένα καρποφόρο δέντρο στην αρχή πρέπει να αφαιρεθούν από τη βάση τους όσοι βλαστοί είναι ξεροί ή έχουν σημάδια ασθενειών και προσβολών από εχθρούς. Στη συνέχεια αφαιρούνται οι βλαστοί που μπλέκονται πολύ και εκείνοι που έχουν κατεύθυνση προς το εσωτερικό της κόμης των δένδρων, καθώς και οι λαίμαργοι βλαστοί. Βασικός στόχος είναι να διατηρήσουμε ένα σχήμα κυπέλλου στο δέντρο για να αυξήσουμε τον αερισμό αλλά και τη ποσότητα του ηλιακού φωτός που περνάει μέσα στην κόμη του. Επίσης το πόσο αυστηρό θα είναι το κλάδεμα που θα κάνουμε, θα εξαρτηθεί από τη ζωηρότητα των δέντρων που έχουμε. Δηλαδή, δέντρα που βλέπουμε κάθε χρόνο να παράγουν πολύ βλάστηση κλαδεύονται πιο ελαφριά απ’ ότι εκείνα που φαίνονται ασθενικά με μικρή βλάστηση.