Κεράσια, Burlat - Μπουρλά

Μεγάλο, ημιτραγανό, σκούρο κόκκινο με κοντό μίσχο. Δένδρο μέσης παραγωγικότητας με ορθόκλαδη συμπεριφορά.

Χρόνος Ωρίμανσης: Μαΐος.