Μηλιά - Golden Delicious - Γλόλντεν Ντελίσιους

Δένδρο αρκετά ζωηρό και παραγωγικό. Ο καρπός του είναι ο γνωστός κίτρινου χρώματος, και αρκετά μεγάλου μεγέθους. Είναι μια από τα πιο διαδεδομένες ποικιλίες.
Το δένδρο είναι σχετικά ανθεκτικό. Επικονιάζεται καλά με επικονιαστές από τις ομάδες Red Delicious, Melrouge, και Granny Smith. Έχει πάντα γερή σοδιά. Τα φρούτα είναι γλυκά και αρωματικά.