Μεταφύτευση των λαχανικών

Μερικά είδη λαχανικών, ιδίως εκείνα πού σπέρνονται στα θερμοσπορεία, πριν τοποθετηθούν στην οριστική τους θέση, μεταφυτεύονται έως και δυο φορές σε λιγότερο ζεστά ή και εντελώς ψυχρά.

More