Λιπάσματα

Τα λιπάσματα γενικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες α. Τα ανόργανα και β. Τα οργανικά λιπάσματα. Ανάλογα με την καλλιέργεια που θέλουμε να έχουμε διαλέγουμε και την κατάλληλη κατηγορία.

More